Sociálna poisťovňa už vyplatila „pandemické“ dávky v nezamestnanosti za predĺžené obdobie


spravodajstvo
Sociálna poisťovňa už vyplatila „pandemické“...

15.5.2020 (Webnoviny.sk) – Sociálna poisťovňa spracovala a vyplatila v riadnom výplatnom termíne k 15. máju tohto roka 5 772 dávok v nezamestnanosti týkajúcich sa predĺženého podporného obdobia. Sú to dávky vyplatené mimo bežných dávok v nezamestnanosti.

„Sociálna poisťovňa zaslala 99,7 % dávok za predĺžené obdobie (z celkového počtu 5 791), čiže vyplatené sú všetky dávky, pri ktorých bol nárok jednoznačný,“ uviedol v tlačovej správe hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

„Krízové“ dávky

Poisťovňa „krízové“ dávky v nezamestnanosti vyplatila tým poistencom, ktorým šesťmesačné podporné obdobie v nezamestnanosti uplynulo v období od 12. marca do 30. apríla tohto roka. Ide o dávky za prvé predĺžené obdobie.

„Počet vyplatených dávok ešte nemusí byť konečný, pretože sa môžu vyskytnúť prípady, keď si poistenci nárok na dávku v nezamestnanosti uplatnia spätne a bude sa ich týkať aj výplata dávky za predĺžené obdobie,“ tvrdí Višváder.

Sociálna poisťovňa podľa neho aj takéto prípady vyplatí ešte tento mesiac. Ďalším poistencom, ktorým uplynie podporné obdobie počas krízovej situácie v máji, poisťovňa vyplatí dávku v júni.

Predlžuje sa podporné obdobie

Sociálna poisťovňa predlžuje podporné obdobie automaticky bez potreby podania žiadosti o vykonanie tohto kroku.

Predĺžiť podporné obdobie o jeden mesiac je možné najskôr od 4. apríla tohto roka, teda od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení.

Ak poistencovi podporné obdobie uplynulo napríklad 20. marca tohto roka, Sociálna poisťovňa mu prizná predĺženie podporného obdobia od 4. apríla tohto roka do 3. mája tohto roka.

Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusu

V prípade poistencov, ktorým uplynie podporné obdobie od 4. apríla tohto roka do skončenia krízovej situácie, Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie o jeden mesiac odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia pôvodného šesťmesačného podporného obdobia.

„Napríklad, ak poistencovi podporné obdobie uplynulo 3. mája 2020, Sociálna poisťovňa mu prizná predĺženie podporného obdobia od 4. mája 2020 do 3. júna 2020,“ dodal hovorca poisťovne.

Viac o téme Koronavírus

Viac k témam: dávky v nezamestnanosti, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus
Zdroj: Webnoviny.sk – Sociálna poisťovňa už vyplatila „pandemické“ dávky v nezamestnanosti za predĺžené obdobie © SITA Všetky práva vyhradené.

Súvisiace články

Poisťovníctvo

Počas koronakrízy sa niektorým nezamestnaným predĺži obdobie poberania dávok, spadáte do tejto skupiny?

Od soboty sa niektorým nezamestnaným predĺžilo polročné obdobie poberania dávky v nezamestnanosti o ďalší mesiac.

Posted on by spravodajstvo
Poisťovníctvo

Počas koronakrízy preferujú umelci pomoc formou paušálnej kompenzácie či odkladom platieb do Sociálnej poisťovne

Umelci preferujú pomoc od štátu formou paušálnej finančnej kompenzácie či odkladom platieb do Sociálnej poisťovne.

Posted on by spravodajstvo