Doprava a preprava: Poznáte rozdiely?


Economics
Doprava a preprava: Poznáte rozdiely?

V praxi sa termíny doprava a preprava spravidla používajú ako synonymá, ale ich presný význam môže závisieť od kontextu alebo od odvetvia, v ktorom sú používané. Vo všeobecnosti označujú pohyb ľudí či zvierat, tovaru, ale napríklad aj informácií či energií z jedného miesta na druhé. Existujú však rozdiely v dôrazoch alebo kontextoch, v ktorých sú používané.

Je viacero definícií prepravy a dopravy. Jedna z nich hovorí, že preprava je produktom dopravy, je pojmom pre označenie cieľavedomého premiestňovania osôb, tovaru či zvierat dopravnými prostriedkami z bodu A do bodu B po dopravných komunikáciách. Z hľadiska podnikania sa pri špecifikácii zvykne ešte pridávať, že premiestňovanie za účelom zisku.

Naproti tomu, doprava sa definuje ako účelný a vedomý pohyb dopravných prostriedkov po dopravných komunikáciách.

Vykonávateľom dopravy je dopravca. Ten disponuje dopravnými prostriedkami – lietadlami, loďami, vlakmi, kamiónmi, autobusmi,… Prepravca je objednávateľom dopravných služieb a zároveň vykonávateľom komplexnej služby pre koncového klienta. Okrem samotnej dopravy rieši tiež logistiku, skladovanie, zákaznícky servis pre klienta a podobne. Veľkí prepravcovia spravidla spájajú viacerých dopravcov. Na jednej strane z pohľadu dopravného prostriedku, na strane druhej z pohľadu lokality – v rôznych štátoch, na rôznych kontinentoch,…

Medzinárodná nákladná preprava

Preprava sa delí na vnútroštátnu a medzinárodnú, ďalej na nákladnú a osobnú. Medzinárodnú nákladnú prepravu tvorí v závislosti od použitého dopravného prostriedku námorná preprava, letecká preprava, železničná preprava a cestná preprava. Najväčší medzinárodní prepravcovia využívajú všetky druhy dopravy, prípadne väčšinu z nich.

Na príklade jedného z najznámejších hráčov na trhu medzinárodnej nákladnej prepravy, globálne pôsobiacej spoločnosti Kuehne + Nagel, môžeme uviesť niekoľko služieb, ktoré v rámci komplexnosti môže špedičná firma ponúkať svojim klientom.

Všetky ponúkané služby spoločnosť poskytuje s ohľadom na efektivitu a požiadavky klienta s možnosťou prepravy tovaru od výrobcu až na adresu zákazníka – tzv. „door – to – door“ preprava. Pre klienta je mimoriadne dôležité, aby sa ponúkaná cena čo najviac približovala výslednej cene. Výrazne k tomu prispieva automatizácia a množstvo moderných nástrojov, do ktorých veľkí prepravcovia investujú nemalé prostriedky.

Medzinárodná cestná preprava

Okrem spoľahlivosti, ktorú Kuehne + Nagel zabezpečuje prostredníctvom viac ako 8 000 špecialistov na kamiónovú dopravu na vyše 180 miestach, je pre klienta výhodou mať možnosť využívať napríklad službu KN Groupage či KN EuroDirect.

KN Groupage je zberná služba – konsolidácia zásielok, ktorá umožňuje spoľahlivé plánovanie a dosiahnutie maximálnej efektivity.

KN EuroDirect je služba, ktorej cieľom je minimalizovať dobu tranzitného času a maximalizovať istotu prostredníctvom LTL dokládok alebo FTL celovozových prepráv.

Letecká preprava

Letecká preprava je najrýchlejším druhom prepravy. Z množstva služieb, ktoré poskytuje Kuehne + Nagel, je jednou z najzaujímavejších spoľahlivé plánovanie zásielok s presne vypočítanými a monitorovanými časmi doručenia na základe štandardu Cargo iQ. Klienti majú možnosť objednať si zrýchlené doručenie zásielky. Pri službe Extend dostanú zásielku „ k dverám“ do 6 -15 dní, v prípade, že využijú službu Expert, už do 3-5 dní, pri službe Express dokonca do 1-3 dní.

Námorná preprava

Lodná kontajnerová preprava je najvyužívanejším spôsobom medzikontinentálnej prepravy tovaru. Predovšetkým kvôli najvýhodnejšej cene, na ktorú pozitívne vplýva veľká prepravná kapacita. Mínusom je dlhšia doba dodania. Tá sa dá však maximálne optimalizovať v prípade, že si klient vyberie prepravcu s kvalitne vybudovanou sieťou.

Kuehne + Nagel ako líder na trhu námornej prepravy, disponuje vlastnou nezávislou globálnou sieťou, ktorá sa zameriava na prepravu celokontajnerových zásielok a kusových zásielok, prepravu nadrozmerného nákladu a chladeného tovaru. Samozrejmosťou je možnosť poistenia prepravy či vybavenia colných povinností.

Klienti Kuehne + Nagel majú možnosť využívať užitočnú platformu seaexplorer, vďaka ktorej si môžu podľa vlastných preferencií vybrať najvhodnejšiu trasu pre svoju zásielku.

Súvisiace články

Doprava a infraštruktúra

RegioJet počas veľkonočných sviatkov posilní spoje medzi Slovenskom a Českom

V nočných spojoch na trase Praha – Košice a späť budú mať vlaky až šestnásť vozňov. Veľký záujem je podľa dopravcu o vlaky vo štvrtok 18. apríla v smere na Slovensko a v pondelok...

Posted on by spravodajstvo
Doprava a infraštruktúra

Výstavba diaľnice D1 s tunelom Višňové mešká, štát uvažuje o vypovedaní zmluvy a zmene zhotoviteľa

Dôvodom je výrazné meškanie stavebných prác a riziko, že zhotoviteľ nedokáže diaľnicu dokončiť.  BRATISLAVA 22. januára (WebNoviny.sk) – Štát zvažuje aj možnosť vypovedania zmluvy...

Posted on by spravodajstvo