Sociálna poisťovňa sa ďalej elektronizuje, potvrdenia vám tak vydá rýchlejšie


spravodajstvo
Sociálna poisťovňa sa ďalej elektronizuje,...

6.9.2023 (SITA.sk) – Sociálna poisťovňa naďalej rozširuje portfólio svojich činností v elektronickej podobe. Uplynulý mesiac prešla na výkon všetkých elektronických cezhraničných procesov prostredníctvom Elektronickej výmeny informácií sociálneho zabezpečenia, tzv. systém EESSI.

Prostredníctvom EESSI tak Sociálna poisťovňa a ďalšie slovenské rezorty vybavia pre klientov takmer 170-tisíc dokumentov mesačne rýchlejšie a efektívnejšie. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Rýchlejšie vydanie potvrdenia

Elektronizácia sociálneho zabezpečenia umožňuje rýchlejšie vydanie potvrdenia o poistení pre klientov, ktorí dočasne pracujú v zahraničí a nechcú sa prepoistiť do štátu výkonu práce.

Ďalším prínosom je, že klienti nemusia podať viac žiadostí o dôchodok, ak pracovali vo viacerých štátoch, nároky na čiastkové dôchodky sa im posúdia na základe jednej žiadosti podanej v mieste bydliska a rozposlanej elektronicky dotknutým inštitúciám.

Ak poistenec pracoval vo viacerých štátoch, má právo, aby sa mu pri posudzovaní nároku na nemocenské, úrazové a dôchodkové dávky, či dávku v nezamestnanosti prihliadlo na obdobie poistenia vo všetkých týchto štátoch, pričom toto obdobie nemusí dokladovať, ale každý dotknutý štát tieto údaje dostane do systému naraz elektronickou formou.

Podobne nedokladuje napríklad obdobie starostlivosti o dieťa, či obdobie nezamestnanosti, ak je v systéme aspoň jedného z dotknutých členských štátov EÚ.

Doklady zo zahraničia

Ak je priznanie niektorej dávky podmienené správou posudkového lekára, klient nemusí cestovať za prehliadkou do štátu, kde mu vznikol nárok na dávku, ale prehliadku realizuje inštitúcia v mieste jeho bydliska a elektronicky zabezpečí podklady pre inštitúciu, ktorá má vyplatiť dávku.

Práve čakanie na príslušné doklady zo zahraničia cez poštu bolo podľa Kontúra v minulosti častou príčinou predlžovania čakania na dôchodok, dávku v nezamestnanosti, či nemocenské tých klientov, ktorí pracovali vo viacerých členských štátoch.

Zrýchlenie nastalo v nemalom rozsahu – približne v 55-tisíc prípadoch mesačne sa citeľne skrátil čas čakania klientov na potvrdenie o poistení, či priznanie dávky na základe bezpečnejšieho, rýchlejšieho a lacnejšieho manažmentu dát.

Od augusta tohto roka tak už zamestnanci Sociálnej poisťovne nemajú agendu, pri ktorej by nemohli komunikovať s inými členskými štátmi elektronicky.

Odpadá aj archivácia približne 20 ton papierových nových dokladov ročne, ktorá si vyžadovala prevádzku viacerých nehnuteľností a odbornú starostlivosť v oblasti archívnictva. Mnohé z nich sa papierovo zo zákona ukladali až na obdobie 99 rokov.

Viac k témam: Elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI), Elektronické dokumenty, Elektronizácia, Sociálne
Zdroj: SITA.sk – Sociálna poisťovňa sa ďalej elektronizuje, potvrdenia vám tak vydá rýchlejšie © SITA Všetky práva vyhradené.

Súvisiace články

Poisťovníctvo

Predškolské zariadenia už nemusia do sociálnej poisťovne zasielať zoznamy detí, ktoré ju navštevujú

Predškolské zariadenia nemusia Sociálnej poisťovni elektronicky zasielať zoznamy detí, ktoré ich navštevujú.

Posted on by spravodajstvo
Poisťovníctvo

Rekonštrukčný boom spôsobil, že množstvo nehnuteľností zostalo podpoistených

Podpoistenie je stále veľkou hrozbou pre mnohých klientov, a to nielen kvôli rýchlemu rastu cien nehnuteľností. Byt, ktorý bol poistený pred piatimi rokmi na určitú sumu, dnes...

Posted on by spravodajstvo