Denný plat poslanca NR SR je bez príplatkov 432 eur. Môže ešte porásť


Economics
Denný plat poslanca NR SR je bez príplatkov...

Plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ustanovuje zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov (č. 120/1993 Z.z.) Mesačná mzda poslanca v roku 2019 dosahuje 2952€.

Práca poslanca nepočíva v denných zmenách ako práca ostatnej časti obyvateľstva. Jeho pracovný čas nie je ohraničený štandardnými 8,5 hodinami denne.

V roku 2019 strávia poslanci v parlamente 82 rokovacích dní, v priemere menej ako 7 dní mesačne. Za jeden rokovací deň to predstavuje odmenu vo výške 432 eur (bez paušálnych náhrad a príplatkov rozpísaných nižšie).

Poslanci NR SR sa taktiež môžu z rokovania ospravedlniť.

Treba podotknúť, že práca poslanca nespočíva len v účasti na rokovaniach parlamentu. Mal by vykonávať aj inú, pre spoločnosť zásluhovú činnosť, vzdelávať sa, stretávať sa s voličmi a informovať ich prostredníctvom médií. Dôležité je pri pohľade na platy poslancov myslieť aj na počiatočnú investíciu, ktorú boli nutní vložiť do svojej kampane.

Okrem platu môžu získať poslanci aj funkčné príplatky

Pozícia Funkčné príplaty (mesačné)
Predseda NR SR €497.90
Podpredseda NR SR €331.94
Predseda výboru NR SR €165.97
Podpredseda výboru NR SR €82.99

Paušálne náhrady

Samostatnou kapitolou sú paušálne náhrady. Zo zákona prislúchajú každému poslancovi a ich výška sa určuje koeficientom 1,8-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve v prípade, že má poslanec trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.

V prípade, že je poslanec mimobratislavský, prislúchajú mu paušálne náhrady vo výške 2,1-násobku priemernej mzdy.

Priemerná mzda podľa štvrťrokov je čerpaná zo stránok štatistického úradu.

Paušálne náhrady (podľa PM 2017) Paušálne náhrady (podľa PM 2018 – 2Q)
Bratislavský poslanec €1,717.20 €1,807.20
Mimobratislavský poslanec €2,001.30 €2,108.40

O platových pomeroch verejných funkcionárov si môžete prečítať viac aj na:

Plat a funkčné obdobie ústavných sudcov

Aký je plat guvernéra NBS?

Súvisiace články

Štátna správa

Plat a funkčné obdobie ústavných sudcov

V článku sa dozviete, koľko zarába ústavný sudca a aké je jeho funkčné obdobie. Ako sa líši plat ústavného sudcu a predsedu ústavného súdu a všeobecné informácie o Ústavnom súde...

Posted on by Economics