Štúdium MBA, program Medzinárodné vzťahy – cesta, ako sa stať odborníkom


Tatiana
Štúdium MBA, program Medzinárodné vzťahy –...

Ak sa chcete stať odborníkom v oblasti medzinárodných vzťahov, uspieť v diplomatických službách, vládnych a európskych organizáciách, médiách alebo napríklad v nevládnom sektore, štúdium MBA program Medzinárodné vzťahy na Cardiff Academy vám zaistí zvýšenie kvalifikácie v medzinárodných vzťahoch vo všeobecnej rovine, medzi štátmi aj oblasťami Európy.

Vďaka štúdiu MBA v rámci programu Medzinárodné vzťahy získate prehľad o súčasnej medzinárodnej a európskej politike i konfliktoch. Osvojíte si teoretické a praktické znalosti a zručnosti z oblasti diplomacie, vytvoríte si kontakty s odborníkmi z medzinárodných, európskych a vládnych inštitúcií a otvoríte si dvere na účasť na zahraničných stážach. Učte sa od skutočných odborníkov a zahraničných expertov a získajte znalosti právnych, ekonomických, historických a ďalších humanitných odborov.

Medzinárodný manažment a podnikanie

Prehĺbenie manažérskych zručností v oblasti medzinárodného manažmentu, podnikania a medzinárodných vzťahov s dôrazom kladeným na riadenie a vzťahy v medzikultúrnom kontexte vám otvorí nové obzory a cesty k úspechu. Program MBA Medzinárodné vzťahy poskytuje znalosti a zručnosti pre porozumenie medzinárodnému kontextu manažmentu, ekonomiky a politiky. Získate tiež prehľad o tom, aké úlohy na ambasáde plní napríklad veľvyslanec, atašé alebo konzul.

Medzinárodný obchod naprieč svetom

Pre medzinárodný obchod a fungovanie manažmentu v rámci nadnárodných spoločností musíte ovládnuť znalosti súvislostí medzikultúrneho fungovania a prepojenia ekonomík. Je potrebné preniknúť do problematiky medzinárodného vyjednávania a protokolu na získanie istoty v rámci medzinárodných obchodných vyjednávaní. V rámci zvýšenia kvalifikácie je potrebné prehĺbiť schopnosti v oblasti medzinárodného obchodu a manažérske zručnosti v medzikultúrnom kontexte.

Princípy a stratégie

Akonáhle si osvojíte základné princípy vyjednávania na medzinárodnej úrovni, môžete preniknúť aj do problematiky strategického rozhodovania na medzinárodnej úrovni v kontexte všetkých súvisiacich aspektov. Medzinárodné vzťahy a diplomaciu vyučujú skúsení lektori a erudovaní odborníci z praxe aj bývalí diplomati. Vďaka kontaktom z celého sveta a prvotriednym znalostiam budete môcť vycestovať na prax a stáže do zahraničia, kde získate ďalšie skúsenosti na vybudovanie úspešnej kariéry v odbore.

Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Dnešným svetom hýbu silné témy zahŕňajúce medzinárodné konflikty, zložitú ekonomickú spoluprácu, klimatické zmeny aj demografický vývoj. Porozumenie zásadným témam vedie k pochopeniu dôležitých súvislostí dnešného sveta a úspešnému uplatneniu v mnohých oblastiach. Preniknite do tajov poznania medzinárodných ekonomických a bezpečnostných vzťahov a ekonomickej diplomacie. Získajte znalosti a kompetencie v oblasti histórie i súčasnosti medzinárodných vzťahov v politickej, ekonomickej, právnej, bezpečnostnej i kultúrnej dimenzii.

Analýzy, postupy a riešenia

Pre uplatnenie v tejto oblasti sa musíte naučiť analyzovať a interpretovať vývoj a dynamiku medzinárodných vzťahov vrátane rôznych krízových situácií a vedieť navrhnúť vhodné postupy na ich riešenie. Staňte sa expertom na politológiu a špecialistom na vedúcich pozíciách v štátnej správe, PR a poradenstve v oblastiach medzinárodných vzťahov a medzinárodnej spolupráce vyžadujúcich diplomatické správanie a jednanie.

Zvýšenie kvalifikácie ako cesta k úspechu

Vďaka štúdiu MBA v programe Medzinárodné vzťahy môžete rozvíjať svoju kariéru v záujmových skupinách, politických stranách, lobingu aj oznamovacích prostriedkoch v EÚ a ďalších európskych štruktúrach, vo vládnych i mimovládnych medzinárodných organizáciách, zahraničných firmách a inštitúciách pôsobiacich v SR i českých firmách pôsobiacich v zahraničí. Stanete sa odborníkmi v oblasti poradenstva v nadnárodných inštitúciách, ale aj v českých inštitúciách v zahraničí, kde môžete reprezentovať český priemysel, obchod alebo kultúru.

(E/PR), zdroj obrázka: shutterstock

Súvisiace články

Slovensko

Bánovce nad Bebravou zatvorili krytú plaváreň, opatrenia proti koronavírusu sa dotkli aj kúpaliska

Radnica zároveň požiada prevádzkovateľa autobusovej dopravy o zvýšenie intenzity dezinfekcie autobusov.

Posted on by spravodajstvo
Slovensko

Bilecová požiadala o uvoľnenie z funkcie tajomníčky na ministerstve, Mikulec jej krok ocenil

Bilecová pôsobila ako vedúca kontroly na Daňovom úrade Michalovce v období, keď podľa denníka Sme boli vyplatené nadmerné odpočty DPH podozrivým firmám.

Posted on by spravodajstvo