Štúdium MBA, program Medzinárodné vzťahy – cesta, ako sa stať odborníkom


Tatiana
Štúdium MBA, program Medzinárodné vzťahy –...

Ak sa chcete stať odborníkom v oblasti medzinárodných vzťahov, uspieť v diplomatických službách, vládnych a európskych organizáciách, médiách alebo napríklad v nevládnom sektore, štúdium MBA program Medzinárodné vzťahy na Cardiff Academy vám zaistí zvýšenie kvalifikácie v medzinárodných vzťahoch vo všeobecnej rovine, medzi štátmi aj oblasťami Európy.

Vďaka štúdiu MBA v rámci programu Medzinárodné vzťahy získate prehľad o súčasnej medzinárodnej a európskej politike i konfliktoch. Osvojíte si teoretické a praktické znalosti a zručnosti z oblasti diplomacie, vytvoríte si kontakty s odborníkmi z medzinárodných, európskych a vládnych inštitúcií a otvoríte si dvere na účasť na zahraničných stážach. Učte sa od skutočných odborníkov a zahraničných expertov a získajte znalosti právnych, ekonomických, historických a ďalších humanitných odborov.

Medzinárodný manažment a podnikanie

Prehĺbenie manažérskych zručností v oblasti medzinárodného manažmentu, podnikania a medzinárodných vzťahov s dôrazom kladeným na riadenie a vzťahy v medzikultúrnom kontexte vám otvorí nové obzory a cesty k úspechu. Program MBA Medzinárodné vzťahy poskytuje znalosti a zručnosti pre porozumenie medzinárodnému kontextu manažmentu, ekonomiky a politiky. Získate tiež prehľad o tom, aké úlohy na ambasáde plní napríklad veľvyslanec, atašé alebo konzul.

Medzinárodný obchod naprieč svetom

Pre medzinárodný obchod a fungovanie manažmentu v rámci nadnárodných spoločností musíte ovládnuť znalosti súvislostí medzikultúrneho fungovania a prepojenia ekonomík. Je potrebné preniknúť do problematiky medzinárodného vyjednávania a protokolu na získanie istoty v rámci medzinárodných obchodných vyjednávaní. V rámci zvýšenia kvalifikácie je potrebné prehĺbiť schopnosti v oblasti medzinárodného obchodu a manažérske zručnosti v medzikultúrnom kontexte.

Princípy a stratégie

Akonáhle si osvojíte základné princípy vyjednávania na medzinárodnej úrovni, môžete preniknúť aj do problematiky strategického rozhodovania na medzinárodnej úrovni v kontexte všetkých súvisiacich aspektov. Medzinárodné vzťahy a diplomaciu vyučujú skúsení lektori a erudovaní odborníci z praxe aj bývalí diplomati. Vďaka kontaktom z celého sveta a prvotriednym znalostiam budete môcť vycestovať na prax a stáže do zahraničia, kde získate ďalšie skúsenosti na vybudovanie úspešnej kariéry v odbore.

Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Dnešným svetom hýbu silné témy zahŕňajúce medzinárodné konflikty, zložitú ekonomickú spoluprácu, klimatické zmeny aj demografický vývoj. Porozumenie zásadným témam vedie k pochopeniu dôležitých súvislostí dnešného sveta a úspešnému uplatneniu v mnohých oblastiach. Preniknite do tajov poznania medzinárodných ekonomických a bezpečnostných vzťahov a ekonomickej diplomacie. Získajte znalosti a kompetencie v oblasti histórie i súčasnosti medzinárodných vzťahov v politickej, ekonomickej, právnej, bezpečnostnej i kultúrnej dimenzii.

Analýzy, postupy a riešenia

Pre uplatnenie v tejto oblasti sa musíte naučiť analyzovať a interpretovať vývoj a dynamiku medzinárodných vzťahov vrátane rôznych krízových situácií a vedieť navrhnúť vhodné postupy na ich riešenie. Staňte sa expertom na politológiu a špecialistom na vedúcich pozíciách v štátnej správe, PR a poradenstve v oblastiach medzinárodných vzťahov a medzinárodnej spolupráce vyžadujúcich diplomatické správanie a jednanie.

Zvýšenie kvalifikácie ako cesta k úspechu

Vďaka štúdiu MBA v programe Medzinárodné vzťahy môžete rozvíjať svoju kariéru v záujmových skupinách, politických stranách, lobingu aj oznamovacích prostriedkoch v EÚ a ďalších európskych štruktúrach, vo vládnych i mimovládnych medzinárodných organizáciách, zahraničných firmách a inštitúciách pôsobiacich v SR i českých firmách pôsobiacich v zahraničí. Stanete sa odborníkmi v oblasti poradenstva v nadnárodných inštitúciách, ale aj v českých inštitúciách v zahraničí, kde môžete reprezentovať český priemysel, obchod alebo kultúru.

(E/PR), zdroj obrázka: shutterstock

Súvisiace články

Slovensko

Exminister zdravotníctva Marek Krajčí nedáva svojej prípadnej kandidatúre na prezidenta veľa šancí

Na rozmyslenie potrebuje viac času, no šanca na prijatie ponuky je podľa jeho slov minimálna.

Posted on by spravodajstvo
Slovensko

Žilinka nevyhovel Brhelovej žiadosti na zrušenie obvinenia, trestné stíhanie v kauze Mýtnik je dôvodné

Generálny prokurátor po preskúmaní veci nezistil dôvody na zrušenie napadnutých právoplatných rozhodnutí.

Posted on by spravodajstvo