Ekonómia a ekonomika – Aký je medzi nimi rozdiel?

Dva zdanlivo podobné výrazy, ekonómia a ekonomika dokážu neraz popliesť hlavu študentom aj absolventom.


Economics
Ekonómia a ekonomika – Aký je medzi...

Dva zdanlivo podobné výrazy, ekonómia a ekonomika dokážu neraz popliesť hlavu študentom aj absolventom. Aký je v nich rozdiel? Čím sa líšia? Čo je to ekonomika a čo zas ekonómia?

Čo je to ekonómia?

Ekonómia je veda. Zaoberá sa ekonomickými vzťahmi, oceňovaním predmetov výmeny a racionálnym rozhodovaním jednotlivca. Pracuje s progrnózami a formuluje ekonomické zákony.

Štandardne sa rozdeľuje na ekonómiu (národohospodárska) a podnikovú ekonómiu (ekonómia fungovania podniku)

Z hľadiska pochopiteľnosti je zložitejšie pochopiť ekonómiu, nakoľko jej podstata je viac abstraktná a teoretická ako praktická. Ďalšia definícia ekonómie:

Ekonómia skúma využitie vzácnych zdrojov ich vlastníkmi, tieto vzácne zdroje majú alternatívne využitie (za peniaze si môžete kúpiť tovar aj službu, spotrebu môžete vykonať alebo odložiť)

Keďže ekonómia je veda, delí sa na ďalšie pododbory. Najzákladnejšie rozdelenie je:

  • Mikroekonómia
  • Makroekonómia

Čo je to ekonomika?

Ekonómia je predovšetkým systém. Systém okolo nás predstavujúci produkciu, výmenu tovarov a služieb (statkov), resp. užitočných predmetov vonkajšieho sveta medzi účastníkmi výmeny, osobami alebo organizáciami. Tieto organizácie môžu byť súkromné alebo štátne.

Peniaze ako prostriedok výmeny a celý finančný systém sú tu na to, aby rôzne tovary a služby efektívne ocenili.

Nie sú pre Vás tieto definície dostatočné? Čítajde ďalej. Správne pochopiť, je to najdôležitejšie.

Definícií je mnoho. Ako ekonómiu a ekonomiku správne chápať?

Treba si uvedomiť, že definície ostanú len definíciami. Nie je dôležité vedieť ich zopakovať, dôležité je pochopiť z nich podstatu a vedieť na ich základe popísať problém vlastnými slovami.

Ekonómia je teória, ekonomika predstavuje prax.