Iniciatíva Poklady Slovenska spúšťa verejné hlasovanie. Ktorá z deviatich pamiatok dostane grant 50-tisíc eur na obnovu?


spravodajstvo
Iniciatíva Poklady Slovenska spúšťa verejné...

31.5.2024 (SITA.sk) – Iniciatíva Poklady Slovenska, ktorá sa venuje osvete a obnove v oblasti kultúrnych pamiatok, spúšťa verejné hlasovanie o tom, ktorá z deviatich pamiatok dostane grant na obnovu. Hlasovať možno online od 1. do 15. júna. Pamiatka s najväčšou podporou verejnosti dostane grant 50-tisíc eur od Nadácie VÚB na odborné zreštaurovanie.

Finalistov vybrala nezávislá komisia

Ako Nadácia VÚB ďalej informovala, aj v 15. ročníku programu vyberala finalistov nezávislá komisia odborníkov. Celkovo dostali temer dve stovky verejne zaslaných tipov zo 109 slovenských miest a obcí.

Experti z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a reštaurátorstva pamiatok zrealizovali analýzu súčasného stavu všetkých nominácií, posúdili ich významnosť a historický kontext a pri odporúčaní finalistov prihliadali aj na odhadované nároky na nevyhnutné reštaurátorské práce,“ uviedla nadácia.

Poklady Slovenska predstavujú jedinú verejnú hlasovaciu súťaž svojho druhu, ktorá sa zameriava na financovanie obnovy chátrajúcich historických pamiatok a umeleckých diel. Ide o kľúčovú iniciatívu Nadácie VÚB, ktorá prostredníctvom rôznych partnerstiev a programov dosiaľ podporila obnovu pamiatok grantmi v sume 3,5 milióna eur.

Deväť pamiatok

O grantový príspevok sa v hlasovaní verejnosti uchádzajú napríklad vzácne fresky z polovice 15. storočia v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Sáse pri Zvolene, vstupný portál neskorogotickej Baziliky sv. Kríža v Kežmarku, Kaplnka sv. Hildegardy v kúpeľnom parku v Sliači z 19. storočia či monumentálny obraz Krst Krista od maliara Erasma Schrotta, ktorý patrí k neskorobarokovému oltáru v Kostole sv. Jána Krstiteľa v mestskej časti Poprad – Stráže.

Zahlasovať možno aj za obnovu vzácnych fresiek od talianskych majstrov z polovice 15. storočia, ktoré sa nachádzajú na apside gotického kostola Márie Kráľovnej anjelov v Rajeckej Lesnej či vyhotovenie faksimile, teda odbornej reprodukcie významných diel Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, ide o Bibliu z roku 1555 preloženú Martinom Lutherom a dielo Notitia od Mateja Bela z 18. storočia.

Verejnosť môže podporiť aj obnovu stredovekého kamenného pastofória – schránky na uchovávanie Eucharistie – v pôvodne gotickom Kostole sv. Heleny a Krista Kráľa, ktorý sa nachádza v obci Nedožery-Brezany, taktiež dokončenie reštaurovania unikátneho rokokového organu z Kaplnky Panny Márie Erdödyovského kaštieľa v Trenčianskych Bohuslaviciach od Johanna Henckela, alebo zreštaurovanie pamätníka vďačnosti obyvateľov Rožňavy – sochy Františky Andrássyovej.

Viac k témam: Kultúrna pamiatka, Poklady Slovenska
Zdroj: SITA.sk – Iniciatíva Poklady Slovenska spúšťa verejné hlasovanie. Ktorá z deviatich pamiatok dostane grant 50-tisíc eur na obnovu? © SITA Všetky práva vyhradené.

Súvisiace články

Slovensko

Najvyšší súd SR vyhovel dovolaniu Lorenza v kauze postriekania busty Biľaka, má byť vynesený nový rozsudok

Najvyšší súd SR skonštatoval porušenie zákona v neprospech umelca Ľuboša Lorenza.

Posted on by spravodajstvo
Slovensko

Najvyšší súd rozhodol o prepustení obvineného sudcu, ktorého zadržala NAKA počas akcie Búrka

Dôvod väzby, spočívajúci v tom, že by obvinení Eugen P. a Miroslav M. mohli pôsobiť na osoby dôležité v trestnom konaní, alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre...

Posted on by spravodajstvo