Doprajte si pokojnú starobu. Riešením je dlhodobé sporenie


Economics
Doprajte si pokojnú starobu. Riešením je...

Mať našetrené peniaze – toto vedomie je bezpochyby príjemné pre každého, a to bez ohľadu na to, či sa spája s konkrétnym cieľom, plánom či víziou, alebo „iba“ pre pocit istoty. Dlhodobé sporenie je pre väčšinu ľudí skvelým spôsobom, ako mať svoje financie v bezpečí. No okrem toho je tu prítomná aj ďalšia neodolateľná výhoda: nárast odloženej sumy. Existujú výhodnejšie aj menej výhodné spôsoby sporenia, ktoré do značnej miery ovplyvňujú to, akú veľkú peňaženku si budete musieť kúpiť v budúcnosti.

pastedGraphic_1.png

Pre koho je dlhodobé sporenie?

Na túto otázku by sme mohli dať jednu veľmi stručnú a krátku doveď: pre každého. Vysvetlenie je tiež mimoriadne jednoduché. Určitú rezervu potrebujú všetci, nikto predsa nemôže vopred vedieť, čo sa stane v budúcnosti. Tým však nemyslíme iba extrémne životné situácie, veď už aj jedna pokazená práčka dokáže narobiť veľké šarapaty vo financiách. 

To, ako stabilne dokážete čeliť takýmto nečakaným udalostiam, závisí predovšetkým od toho, ako so svojimi financiami hospodárite. Nie je dôležité len to, aký je váš príjem, kľúčovou je i tá skutočnosť, koľko peňazí dokážete na konci mesiaca ušetriť, nech už ide o akúkoľvek maličkú sumu. Tým, že ho každý mesiac odložíte, si vytvoríte bezpečnejšiu budúcnosť.

pastedGraphic_2.png

Aké máte možnosti?

Ako sme to spomenuli už aj v úvode tohto článku, existujú rôzne metódy sporenia, no podľa základného delenia rozlišujeme 2 typy: krátkodobé a dlhodobé. V rámci týchto skupín máte k dispozícii rôzne nástroje a spôsoby šetrenia financií.

Čo sa týka krátkodobého sporenia, najfrekventovanejšie sa využívajú 2 spôsoby: sporiaci účet alebo bankový vklad. Tieto majú zaistiť to, aby ste v nečakaných situáciách spojených s väčšími výdavkami mali k dispozícii potrebné peniaze, a to bez toho, aby ste sa dostali „do mínusu“.

pastedGraphic_3.png

Dlhodobé sporenie môže trvať až viac ako 10 rokov. Obvykle ale ide o riešenia, ktoré neumožňujú skorý prístup k peniazom.

Príklady dlhodobého sporenia:

  • investičné životné poistenie,
  • dôchodkové sporenie,
  • starobné sporenie.

Dôchodkový systém má svoje špecifiká s každej krajine. To, že aké máte možnosti na Slovensku, či je druhý pilier skutočne užitočný, či sa oplatí a ďalšie veľmi užitočné informácie môžete nájsť na internetovom portáli financnymagazin.sk.

V posledných rokoch sa čoraz populárnejšou sporiacou metódou stáva aj investovanie. Investícia môže byť pre mnohých strašiakom, no v skutočnosti ide „len“ o to, že použijete určitú sumu, časť vašich peňazí na to, aby ste zvýšili svoje financie. Deje sa to prostredníctvom investičných nástrojov, napríklad štátne cenné papiere, dlhopisy, podielové fondy, akcie, devízy alebo nehnuteľnosti.