Plat a funkčné obdobie ústavných sudcov


Economics
Plat a funkčné obdobie ústavných sudcov

V článku sa dozviete, koľko zarába ústavný sudca a aké je jeho funkčné obdobie. Ako sa líši plat ústavného sudcu a predsedu ústavného súdu a všeobecné informácie o Ústavnom súde Slovenskej republiky.

Ústavný súd Slovenskej republiky ako organizácia

Medzinárodný názov – Constitutional Court of Slovakia. Ústavný súd je nositeľom ochrany ústavnosti. Konkrétnymi rozhodnutiami zasahuje do formovania a naplňovania základných atribútov právneho štátu, v nevyhnutnej miere tým ovplyvňuje politický a ekonomický systém a tým plní svoj jediný cieľ zakotvený v ústave – byť nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Súd sídli v Košiciach.

Funkčné obdobie a menovanie ústavného sudcu

Funkčné obdobie sudcu ústavného súdu je 12 rokov. Počet ústavných sudcov je 13, vrátane predsedu ústavného súdu.

Definícia v ústave: Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej republiky na dvanásť rokov prezident Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých má prezident Slovenskej republiky vymenovať.

Ústavný sudca skladá sľub

Sľub ústavného sudcu: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem chrániť neporušiteľnosť prirodzených práv človeka a práv občana, chrániť princípy právneho štátu, spravovať sa ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne.

Plat ústavného sudcu

Mesačný plat, funkčné príplatky a ostatné požitky sudcov ustanovuje NRSR – Národná rada Slovenskej republiky zákonom.

Sudcovi Ústavného súdu Slovenskej republiky prináleží podľa zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z.

plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil ústavou predpísaný sľub.

Sudca, ktorý viac než polovicu funkčného obdobia vykonával funkciu sudcu, má nárok na príplatok za výkon funkcie sudcu a to:

Vo výške 33,3% základného platu sudcu zaokrúhlený nahor na celé euro.

Platy podľa majetkových priznaní. Ročný príjem z výkonu verejnej funkcie:

Rok Plat (netto) Meno Post v danom období
2016 57890 Jana Bajánková Predsedníčka súdnej rady
2016 63448 Daniela Švecová Predsedníčka najvyššieho súdu
2017 47322 Ivetta Macejková Predsedníčka ústavného súdu

Plat ústavného sudcu podľa mejetkových priznaní z roku 2017 je rovný 44394 EUR. Platy ústavných sudcov v majetkových priznaniach sú zverejnené na oficiálnych stránkach NRSR.

Majetkové priznania sudcov nájdete na stránkach súdnej rady.

Plat ústavného sudcu je zhruba 4000 eur mesačne. Ivetta Macejková podľa majetkového priznania z roku 2017 zarobila 47,322 eur. Platy sudcov neboli ako platy poslancov zmrazené.

Sudcovia majú okrem iného zo zákona nárok na 13. a 14. plat.

Súvisiace články

Bankovníctvo

Aký je plat guvernéra NBS? V Národnej banke zarábajú kráľovsky

Guvernér je čelným predstaviteľom národnej banky. Okrem prestíže a benefitov mu za túto funkciu prináleží obstojný plat. Koľko zarobí najvyšší bankár v štáte? Národná banka...

Posted on by Economics
Platy

Koľko zarába youtuber a čo tvorí jeho príjem

Našu mládež často zaujíma, koľko zarába Gogo, Exploited, Moma alebo iní známi youtuberi. Publikácia videí a úspech na najväčšej online televízii YouTube, môže byť lukratívnym...

Posted on by Economics